• naglowek waski

8.09.2017 r. – Szydłowiec

Na dziedzińcu Zespołu Szkół im. KOP, pod pomnikiem „ŻOLNIERZOM KORPUSU OCHRONY POGRANICZA, OBROŃCOM POLSKICH GRANIC 1924 – 1939" odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy walk żołnierzy tej formacji na Ziemi Szydłowieckiej oraz nadania szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza.

Nasze stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w przygotowaniach dotyczących nadania szkole imienia. Pierwsze spotkanie z dyrekcją miało miejsce w we wrześniu 2006 r., a w styczniu Prezes wygłosił dla dwóch grup uczniów prelekcje pt. „Pogranicze – historia i tradycja”. Po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu nazwy szkoły powołano Komitet Honorowy Fundacji Sztandaru, a na przewodniczącego wybrano prezesa SWPFG Mirosława Rubasa.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +