• naglowek waski

16 – 17.09.2017 r. – Dachnów – Cieszanów

Rajd Rowerowy „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza”.

Organizatorami rajdu była Placówka Straży Granicznej im. płk. Wojciecha Stanisława Wójcika w Lubyczy Królewskiej i nasze stowarzyszenie, a jego kierownikiem ppłk SG Jacek Kozak - komendant tej placówki, wiceprezes SWPFG.

Patron placówki urodził się w 1897 r., był uczestnikiem I wojny światowej i wojny polsko-sowieckiej w 1920 r. Od 1937 r. w Korpusie Ochrony Pogranicza jako d-ca baonu w pułku „Snów”, następnie z-ca d-cy tego pułku. W marcu 1939 r. d-ca 1 pp KOP, w sierpniu jego pułk wchodzi w skład 1 Brygady Górskiej. 10 września z resztek 1BG i 156 pp zorganizował Korpus Ochrony Pogranicza przydzielony do 21 Dywizji Piechoty Górskiej. 20 września dowodzony przez niego pułk został rozbity pod Tomaszowem Lubelskim, a po wkroczeniu na Lubelszczyznę armii sowieckiej dostał się do niewoli. Osadzony w obozie w Starobielsku, zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 roku, spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Charkowie na Ukrainie.

Celem przedsięwzięcia było m.in. upamiętnienie szlaku bojowego 1 pp KOP i jego bohaterskiego dowódcy, popularyzacja turystyki rowerowej, integracja funkcjonariuszy SG i służb mundurowych, instytucji samorządowych oraz społeczności lokalnej.

Rozpoczęcie rajdu nastąpiło w Dachnowie gdzie na terenie Szkoły Podstawowej odsłonięto i poświęcono obelisk z tablicę dedykowaną żołnierzom 1 pp KOP, którzy w dniu 15 września 1939 roku w krwawej bitwie pod Dachnowem walczyli z Niemcami w obronie Ojczyzny i niepodległości Polski. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie z pocztem sztandarowym i nauczycielami.

Na Horaju gdzie mieścił się sztab gen. Józefa Kustronia d-cy 21 DPG zapalono znicze pod Jego pomnikiem. Generał zginął 16 września 39 r. pod Oleszycami.

Następnego dnia w 78. rocznicę bitwy pod Łosińcem, na miejscowym Cmentarzu Wojennym odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową ku czci żołnierzy 1 pp KOP, którzy 20 września 1939 r. w krwawej bitwie pod Łosińcem walczyli z niemieckim najeźdźcą w obronie Ojczyzny i niepodległości Polski. Uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta z Łosińca , kombatanci i miejscowa ludność. Po ceremonii harcerze ze szkół gminy Susiec przedstawili składankę słowno-muzyczną, a ks. kanonik Z. Góra odprawił Mszę św. w intencji poległych żołnierzy.

W godzinach południowych w Dąbrowie Tomaszowskiej odbyła się IX Rekonstrukcja Historyczna Bitew pod Tomaszowem Lubelskim, które trwały od 17 do 27 września 39 r. Przygotowano pokaz musztry piechoty WP, dynamiczny pokaz pojazdów historycznych, rekonstrukcje walk WP z Niemcami i Rosjanami.

Podczas dwudniowego rajdu zapalono znicze na mogiłach i cmentarzach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w: Starym Dzikowie, Łukowej, Aleksandrowie, Józefowie. Suścu, Łosińcu i Cieszanowie.

01

02 Cieszanów

03

04

05 Horaj

06 Łosiniec

07

08

09 cm. Stary Dzików

10 cm. Łukowa

11 cm. Aleksandrów

12 cm. Józefów

13 cm. Susiec

14 cm.Cieszanów

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +