• naglowek waski

24.09.2017 r. – Rutka Tartak

Wręczenie Proporca Placówce SG im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powyższy akt był podziękowaniem społeczeństwa za godne i honorowe wypełnianie obowiązków służbowych w ochronie granicy RP i uhonorowaniem wysiłku i poświęcenia wielu pokoleń funkcjonariuszy tej placówki, strzegących prawa i bezpieczeństwa.

 Wśród zaproszonych gości był wnuk kpt. Świtalskiego d-cy 1 komp. granicznej Batalionu KOP „Sejny” w latach 1936-1939. Uroczystość połączona była z piknikiem patriotycznym, na którym prezentowano sprzęt SG, WP, Policji i innych. Można było również obejrzeć wystawę Korpus Ochrony Pogranicza 1924 – 1939 autorstwa, zaprzyjaźnionego z SWPFG, Sebastiana Nowakowskiego z IPN w Olsztynie we współpracy z Komendą Główną SG i Muzeum Polskich Formacji Granicznych.

Placówkę SG w Rutce - Tartak wybudowano  w 1937 r. w kształcie liter „JP”, jako pomnik poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W listopadzie 1937 roku do obiektu w Rutce -Tartak przeniesiono z Wiżajn siedzibę dowództwa 1 kompanii granicznej Batalionu KOP „Sejny”. W latach powojennych siedzibę swą znalazła w nim strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza, a dzisiaj Placówka Straży Granicznej, której w dniu 17 listopada 2006 roku nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Należy podkreślić, że jest to jedyny historyczny obiekt Korpusu Ochrony Pogranicza użytkowany współcześnie przez Straż Graniczną.

1

2

3

4

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +