• naglowek waski

25.09.2017 r. – Lubań

Nadanie Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu imienia gen. bryg. SG Wilhelma Orlika – Rückemanna i wręczenia sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła Msza św., w kościele pw. Św. Trójcy, w intencji funkcjonariuszy i pracowników oddziału, koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka, podczas której poświęcono sztandar, ufundowany dzięki ofiarnej zbiórce społecznej, będący symbolem służby dla bezpieczeństwa Polski, tradycji, wartości i wierności w odniesieniu do Boga, Honoru i Ojczyzny - funkcjonariuszy. Gospodarzem uroczystości był płk SG Marek Woszczatyński - Komendant Ośrodka,  który w swoim wystąpieniu przedstawił sylwetkę wielkiego człowieka jakim był patron.

Gen. bryg.  Wilhelm Orlik – Rückemann - ostatni dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza,  po rozpoczęciu sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r., stojąc na czele Zgrupowania KOP jako jedyny polski dowódca, potrafił wziąć na siebie ciężar symbolicznej walki z Sowietami. Przy braku łączności, z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność wydał rozkaz energicznego przeciwstawienia się wszelkim próbom zajmowania polskich terenów przez bolszewików. Z Armią Czerwoną stoczył kilkanaście potyczek i dwie bitwy: pod Szackiem i Wytycznem, po  której rozformował podległe mu oddziały. Po przedostaniu się do Warszawy był jednym z założycieli organizacji Komendy Obrońców Polski. W uroczystościach uczestniczył wnuk patrona Pan Andrew Orlik – Rückemann.

1

2

3

4

5

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +