• naglowek waski

17.10.2017 r. – Lublin

W sali konferencyjnej IPN otwarto wystawę „Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939”, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Straży Granicznej i młodzież ze szkół średnich z klas mundurowych. Podczas wydarzenia wyemitowano film pt. „List z Tynnego” opowiadający o ppor. Janie Bołbocie i Korpusie Ochrony Pogranicza.

.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +