• naglowek waski

18.09.2016 r. – Sarny, Ukraina

W kościele parafialnym w Sarnach ks. Wł. Łukasiewicz celebrował mszę św. w 77. rocznicę napaści sowieckiej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz w merem, Polonia, delegacja armii ukraińskiej, delegacja Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i przedstawiciele SWPFG z prezesem W. Bocheńskim.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +