• naglowek waski

15.11.2016 r. – Warszawa

W Muzeum Niepodległości, zaproszeni przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału SG, uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Zgodnie z tradycją wręczone zostały awanse na kolejne stopnie służbowe oraz „Odznaki Straży Granicznej” i dyplomy uznania. Po części oficjalnej duet „Arfacello” – wiolonczelistka i harfistka prezentowały melodie patriotyczne i wojskowe.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +