• naglowek waski

26.06.2014 r. - Warszawa, nie dla nas ... ?

Szanowni Koledzy i Sympatycy SWPFG, uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym, po blisko ośmiu miesiącach rozpatrywania wniosku, otrzymaliśmy stanowisko Gabinetu Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wynika z niego, że nasze Stowarzyszenie zrzeszające żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, weteranów obrony Rzeczypospolitej przed połączoną agresją niemiecko-sowiecką we wrześniu 1939 roku, ofiary bolszewickich zsyłek i żołnierzy Armii Krajowej, uczestników walki niepodległościowej opozycji solidarnościowej lat 1981-1989, nie spełnia kryteriów związku zrzeszającego ... głównie kombatantów, w zwiazku z czym nie możemy być wpisani na listę współpracujących z Urzędem krajowych organizacji kombatanckich. Dzięki dobrej woli Urzędu zostaliśmy jednak zaliczeni do "tzw. stowarzyszeń współpracujących z ruchem kombatanckim".

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +