• naglowek waski

22.06.2014 r. - Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zebranie

W niedzielę 22.06.2014 r. w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, w godzinach 10:00 - 15:00, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków SWPFG. Walne Zebranie było poświęcone dostosowaniu Statutu Stowarzyszenia do aktualnych przepisów ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bowiem istniejący statut, zatwierdzony w 1997 roku, jakkolwiek był poddany pewnym modyfikacjom w 2012 roku, to jednak nie zawierał klauzul wymaganych przy ubieganiu się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z wyborem zebranych obradom przewodniczył prezes SWPFG Waldemar Bocheński, w Komisji Skrutacyjnej zasiedli Aneta Hoffman, Zygmunt Kowalczyk i Bogusław Tomaszewski, obrady protokółowała Maria Rubas. Po zatwierdzeniu programu, ponad 3,5-godzinnej dyskusji i głosowaniach powstał projekt statutu, który ostatecznie został zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania. Nowy statut SWPFG wejdzie w życie z chwilą zatwierdzenia postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego KRS. Z chwilą zatwierdzenia nowy statut zostanie opublikowany na stronie w zakładce "O nas". 

Serwis fotograficzny wykonał B.Tomaszewski.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +