• naglowek waski

09.05.2014 r. - Ostrowiec Świętokrzyski, kopuła pancerna

"Odkrywca" w numerze 9/2009 donosił o odkryciu jesienią 2007 roku, podczas robót ziemnych prowadzonych na terenie likwidowanych zakładów, kopuł pancernych wyprodukowanych w 1939 roku w Spółce Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jedna z kopuł uległa wówczas nieodwracalnej dewastacji, pocięto ją na złom. Jak okazało się później, były to dwie ostatnie pancerne kopuły bojowe ckm model 1938 wyprodukowane w zakładzie i ukryte w ziemi przez pracowników, aby nie dostały się w ręce wroga.

Nie można wykluczyć, że kopuły te były przeznaczone dla schronów bojowych rygla obronnego Węgierska Górka. Naszym członkom wcześniej odwiedzającym Hotel "Pod Parowozem" nie udało się obejrzeć ocalałej kopuły. Tropem artykułu "Ostatnia polska kopuła pancerna" w "Odkrywcy" 9/2009 i Protokółu Nr XLIII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrowca Św. z 9.09.2009 r. poszedł prezes SWPFG W.Bocheński, który 9.05.2014 r., wracąjac z podróży służbowej na Podkarpacie, odwiedził Ostrowiec Świętokrzyski i został oprowadzony nie tylko po terenie, na którym odnaleziono kopułę, ale także ekspozycji związanej z nieistniejącym już zakładem. Ostatnia ostrowiecka kopuła pancerna posiada sygnaturę ZO/1939/194/N1125. Ilustracją notki są zdjęcia wykonane przez prezesa oraz pochodzące z jego zbioru archiwalne zdjęcia schronu bojowego "Włóczęga" w Węgierskiej Górce, wykonane przez Niemców we wrześniu 1939 roku, oraz ilustracja pochodząca z "Odkrywcy" Nr 9/2009 przedstawiająca widok i przekrój perspektywiczny kopuły bojowej ckm model 1938 z chłodzonym wodą ckm wz.30 (autor: Jerzy Sadowski).

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +