• naglowek waski

07.06.2014 r. – Sucha Beskidzka, imię 1 Brygady Górskiej KOP

W dniu 7.06.2014 r. Jednostka Strzelecka 3031 Sucha Beskidzka Związku Strzeleckiego „STRZELEC” otrzymała proporzec i imię związku organizacyjnego Sił Zbrojnych II RP w 1939 roku „1 Brygady Górskiej”, wystawionej przez Korpus Ochrony Pogranicza, i została wpisana do Rejestru Polskich Formacji Granicznych prowadzonego przez SWPFG, a dzień 7 czerwca został ustanowiony świętem Jednostki. Po zakończeniu manewrów strzelecko-maltańskich, które trwały od południa, o godz. 18:00 odbyła się msza św. za żołnierzy Brygady KOP poległych we wrześniu 1939 roku, którą celebrował ks. Andrzej Klimara, proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej.

Po mszy Strzelcy przemaszerowali na Zamek Suski, zwany Małym Wawelem, gdzie odbyło się wręczenie nagród i główne uroczystości związane z nadaniem imienia. Patronat Honorowy nad uroczystością nadania Jednostce 3031 imienia „1 BG KOP” objął prezes SWPFG. W uroczystościach uczestniczyli Strzelcy z pocztami sztandarowymi, delegacja OSP w Suchej Beskidzkiej, Stanisław Lichosyt – burmistrz Suchej Beskidzkiej, ks. A.Klimara – proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej, ppłk SG Renata Obrzut – z-ca komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Str. Gran., reprezentująca tego dnia gen. dyw. SG Dominika Tracza, komendanta głównego Str. Gran., płk SG Grzegorz Skrzypek – komendant Placówki SG w Zakopanem, Waldemar Bocheński – prezes SWPFG, insp.ZS Marcin Waszczuk – komendant główny Związku Strzeleckiego „Strzelec”, mł.chor.ZS Dawid Warmuz – dowódca Jednostki Strzeleckiej 3031, członkowie Szwadronu Ułanów Ziemi Tomaszowskiej w barwach 1 p.kaw. KOP i mieszkańcy Suchej Beskidzkiej. Po zakończeniu uroczystości w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego odbyła się interesująca część artystyczna w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Ziemia Suska”, powstałego w 2005 roku.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +