• naglowek waski

29.01.2014 r. - Warszawa, 90. rocznica powstania KOP

W siedzibie Stowarzyszenia w KGSG odbyło się spotkanie inauguracyjne Komitetu Organizacyjnego Centralnych Obchodów 90. Rocznicy Powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, w którym wzięli udział m.in. dr K.Sacewicz i S.Nowakowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), płk K.Gawęda i ppłk A.Grzegorczyk (KG SG), W.Bocheński, mjr Z.Kowalczyk, mjr Cz.Piątkowski, M.Rubas i J.Czapiewski SWPFG. Podczas spotkania ustalono, że centralne uroczystości upamiętniające powstanie KOP, których program zostanie ustalony podczas kolejnego spotkania roboczego, odbędą się 5.11.2014 r. w UWM w Olsztynie.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +