• naglowek waski

23.05.2014 r. - Racibórz, Patron Śląsko-Małopolskiego OSG

W Raciborzu, siedzibie Komendy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, z okazji 23. rocznicy powstania Straży Granicznej i w pierwszą rocznicę powołania Śląsko-Małopolskiego OSG odbyła się uroczystość nadania Oddziałowi imienia i przekazania sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo, w tym SWPFG i rodziny. Patronem Śl.-Młp.OSG został nadkomisarz Józef Bocheński, legionista, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, III Powstania Śląskiego i wojny obronnej 1939 r., oficer WP i SG II RP, kawaler Virtuti Militari, Gwiazdy Górnośląskiej, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych, ofiara zbrodni katyńskiej, dziadek prezesa SWPFG Waldemara Bocheńskiego.

W uroczystości uczestniczyli Wojewodowie Śląski i Małopolski, przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych, gen. bryg. Marek Borkowski - z-ca Komendanta Głównego Straży Granicznej, przedstawiciele służb mundurowych ze Śląska i Małopolski, a także z zagranicy, Kompania Reprezentacyjna i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, funkcjonariusze Śl.-Młp.OSG z komendantem ppłk Waldemarem Hołodniukiem, rodzina nadkom. Bocheńskiego (wnuk Waldemar, prezes SWPFG, z żoną Natalią i synem Michałem), delegacja SWPFG w składzie: v-prezes płk K.Szczepański, M.Rubas i J.Czapiewski (członkowie zarządu), M.Filipowiak (jednocześnie przedstawiciel ASG w Szczecinie), pododdział GRH 24 baonu KOP "Sejny" z d-cą ppor. J.Wojciechowiczem oraz delegacja Zespołu Szkół ze Strachosławia, gdzie posadzono Dąb Pamięci nadkom. Bocheńskiego, z dyr. A.Nafalską, harcerze, przedstawiciele społeczności lokalnej i mediów.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +