• naglowek waski

30.04.2014 r. – Sobótka Górka, pogrzeb S. Gorczakowskiego

Na cmentarzu w Sobótce Górce pożegnaliśmy wieloletniego wiceprezesa SWPFG kpt. w st. spocz. Stefana Gorczakowskiego, bohaterskiego obrońcę Węgierskiej Górki we wrześniu 1939 r. Zwolniony do cywila wrócił do rodzinnego Złoczowa gdzie w 1941 r. został przez okupanta sowieckiego przymusowo wcielony do Armii Czerwonej. Ranny w walce z Niemcami trafił do obozów jenieckich III Rzeszy skąd w 1942 r. zbiegł i przedostał się do Złoczowa gdzie działał w AK do 1945 roku.

Był członkiem Światowego Związku Armii Krajowej i Honorowym Obywatelem Gminy Wegierska Górka. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Armii Krajowej, Kampanii Wrześniowej i Honorowym Jubileuszowym Znakiem Korpusu Ochrony Pogranicza. Pożegnać kombatanta przyjechała z Węgierskiej Górki delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +