• naglowek waski

04.04.2014 r. – Pruszków, Obchody dni katyńskich

Obchody dni katyńskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, w których uczestniczyli nasi przedstawiciele: W.Bocheński, J.Czapiewski, A.Hoffmann, M.Rubas.


Na wstępie młodzież zaprezentowała składankę słowno-muzyczną, w której przypomniano co to jest Katyń i czemu nie wolno o nim zapomnieć. Przedstawiono biogramy zamordowanych w 1940 r. policjantów i oficera WP, których „Dęby Pamięci” zostały posadzone 3 lata temu na terenie szkoły. Uroczystościom towarzyszyło otwarcie wystawy „Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939”, wypożyczonej przez szkołę od Fundacji „Kresy-Syberia” - formacji, która jako pierwsza została zaatakowana przez Armię Czerwoną, a jej żołnierze zostali aresztowani i zamordowani przez NKWD wiosną 1940 roku. Genezę KOP przedstawił Waldemar Bocheński, a po wystawie oprowadzała Aneta Hoffmann.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +