• naglowek waski

13.01.2014 r. – Brwinów, pogrzeb Józefa Bocheńskiego

Na cmentarzu w Brwinowie pożegnaliśmy naszego kolegę kpt. rez. Józefa Bocheńskiego zmarłego 7.bm. Uczestnictwo w pogrzebie było wyrazem szacunku dla człowieka prawego i niezłomnego, pełnego zapału i godnego podziwu wigoru, który nam przyświecał i porywał do przedsięwzięć dla kultywowania i upamiętniania chlubnych tradycji formacji granicznych i bohaterów czasu wojny. Jako syn zamordowanego w Katyniu komisarza SG II RP przekazywał młodzieży wiedzę o tej okrutnej zbrodni, a naszemu stowarzyszeniu służył swoim zaangażowaniem i zdolnościami.

Za wieloletnia działalność społeczną i upamiętnianie Miejsc Pamięci Narodowej został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”, Honorowym Jubileuszowym Znakiem KOP.

Jego ziemska wędrówka dobiegła końca, jednak na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Godnie przeszedł swoja doczesna drogę. Takiego będziemy Go pamiętali.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +