• naglowek waski

19-20.10.2012 r. - Podlasie, Dęby Pamięci i 80. rocznica katastrofy

Nasze stowarzyszenia została zaproszona do Sejn na uroczystości sadzenia Dębów Pamięci i 80. rocznicę katastrofy lotniczej, w której zginęli Żwirko i Wigura. Delegacja w składzie: W.Bocheński, P.Okulski, M.Rubas postanowiła, korzystając okazji, odbyć podróż śladem żołnierzy KOP. Rozpoczęliśmy od wizyty w Publicznym Gimnazjum im. KOP w Wiżajnach. Uczestniczyliśmy w uroczystym apelu z okazji Dnia Nauczyciela.

Prezes Stowarzyszenia wręczył Pani Dyrektor Bożenie Głosek Jubileuszowy Znak XX-lecia SWPFG. Odwiedziliśmy Placówkę SG im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rutce Tartak, którą zbudował KOP w 1936 roku. Następnym etapem naszej podróży były: cm. w Berżnikach, na którym znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy baonu KOP „Sejny” zamordowanych na strażnicy w Stanowisku, Stanowisko miejsce mordu tych żołnierzy w dniu 24.09.1939 r. przez Armię Czerwoną, Giby miejsce mordu żołnierzy KOP w dniu 25.09.1939 r. przez Sowietów. Następnego dnia podczas uroczystości przy Klasztorze Dominikańskim w Sejnach członkowie SWPFG posadzili Dąb Pamięci ppor. Stanisława Migdałka z baonu KOP „Sarny” zamordowanego w Kalininie. Jubileuszowym Znakiem XX-lecia SWPFG uhonorowano: płk. Leszka Czecha, Anetę Hoffmann, kpt. Andrzeja Wakulewskiego, por. Jarosława Wojciechowicza oraz chor.sztabowych Zbigniewa Groblewskiego i Krzysztofa Jurgielanisa. Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej, Burmistrz i Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami otrzymali nasze wydawnictwa. W drodze powrotnej do Warszawy odwiedziliśmy Placówkę SG w Sejnach, Górę Strękową gdzie trwały prace poszukiwawcze miejsca gdzie 12.9.39 r. okoliczni mieszkańcy pochowali kpt. Raginisa i por. Brykalskiego (w celu ustawienia kamienia z tablica pamiątkową). Ostatnim etapem podróży była Łomżyńska Dolina Pamięci, powstała na zlikwidowanym w latach 80-tych Cmentarzu Wojskowym, na którym spoczywali także żołnierze KOP.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +