• naglowek waski

01.09.2012 r. - Węgierska Górka, Obchody walk i Walne zebranie SWPFG

Uroczystości obchodów 73. rocznicy walk oraz zebranie sprawozdawczo-wyborcze SWPFG. Decyzję o wyborze Węgierskiej Górki na swoje coroczne spotkania stowarzyszenie podjęło, nie tylko ze względów patriotycznych, ale także zaważyły na tym: życzliwy stosunek do stowarzyszenia Wójta Gminy i Jego Zastępcy oraz przyjazna atmosfera miejscowej społeczności gminy, którą promujemy jako miejsce walk obrońców Ojczyzny we wrześniu 1939 r.


Zebranie zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik i Jego Zastępca Marian Kurowski, aby podziękować za wieloletnią owocna współpracę z naszą organizacją.
Wybrano Zarząd w składzie:

  • Prezes – Waldemar Bocheński
  • Wiceprezesi: Zygmunt Kowalczyk, Kajetan Szczepański
  • Sekretarz – Czesław Piątkowski
  • Skarbnik – Maria Rubas
  • Członkowie – Jan Czapiewski, Paweł Okulski

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Przewodniczący: Zbigniew Żuk
  • Członkowie: Tadeusz Bőhm, Jan Nikołajuk

Obecni na zebraniu otrzymali Złote i Srebrne Jubileuszowe Znaki XX-lecia SWPFG przyznane przez zarząd za zasługi dla stowarzyszenia. Prezes W.Bocheński i Wiceprezes K.Szczepański otrzymali, w dowód uznania, statuetki Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Podczas uroczystości rocznicowych pod schronem bojowym „Wędrowiec” uhonorowano Jubileuszowym Znakiem XX-lecia SWPFG żołnierza KOP kpt. Stefana Gorczakowskiego, przedstawicieli gminy i funkcjonariuszy z Karpackiego Oddziału SG. Wójt Gminu Piotr Tyrlik otrzymał ponadto statuetkę Marszałka J. Piłsudskiego z podziękowaniem za wieloletnią współpracę z naszym stowarzyszeniem. Corocznym zwyczajem złożyliśmy kwiaty pod tablica pamiątkową mjr. Kazimierza Czarkowskiego bohaterskiego dowódcy baonu KOP „Berezwecz”, który w dniach 1-3 września 1939 roku w rejonie Węgierskiej Górki stawił opór agresorowi hitlerowskiemu.
W godzinach wieczornych spotkaliśmy się na uroczystej kolacji z okazji 20. lecia naszego stowarzyszenia. Gośćmi honorowymi byli: wójt gminy i zastępca wójta, od których otrzymaliśmy list gratulacyjny i upominek.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +