• naglowek waski

11.12.2012 r. - Wykład w Kętrzynie

W dniu 11 grudnia 2012 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych przeprowadzili wykłady poświęcone historii polskich formacji granicznych i losów żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza na Kresach.
Ze słuchaczami przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej spotkali się: Pan Waldemar Bocheński – Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych oraz Pan Dariusz Szymanowski – Honorowy Prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 i aktywny działacz SWPFG.

 

Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pan Waldemar Bocheński przedstawił interesującą prezentację nt. „Poszukiwania grobów żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza – obrońców odcinka Sarny". W trakcie prezentacji omówił działalność Stowarzyszenia związaną z poszukiwaniem miejsc pamięci i pochówku żołnierzy KOP oraz dokumentację z przeprowadzonych wypraw eksploracyjnych.

Natomiast Pan Dariusz Szymanowski w czasie swojego wykładu zatytułowanego „Losy mjr. Władysława Raginisa i kpt. Stanisława Brykalskiego" zaprezentował wojenne dzieje oficerów oraz podzielił się swoimi badaniami naukowymi na temat żołnierzy. Uczestnicy spotkania mieli niepowtarzalną okazje poznać niepublikowane dotąd fakty z życia mjr. Raginisa i kpt. Brykalskiego – bohaterskich żołnierzy – obrońców Wizny.

Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i uczestników wykładów o czym świadczyły liczne pytania pojawiające się również po zakończeniu oficjalnej części spotkania.

Spotkanie ekspertów ze słuchaczami i funkcjonariuszami Centrum Szkolenia SG poprzedziło wręczenie, w obecności zgromadzonych i komendanta szkoły Pana płk. SG Andrzeja Rytwińskiego, „Honorowego Jubileuszowego Znaku KOP 1924-2004" Panu chor. szt. SG Edwardowi Milewskiemu. Wyróżnienie funkcjonariuszowi Centrum przyznano w dowód uznania za popularyzowanie wiedzy historycznej o polskich formacjach granicznych i bohaterskich walkach żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w obronie Rzeczypospolitej Polskiej w 1939 roku oraz wkład w poszukiwaniach miejsc walk i pochówku żołnierzy na Ukrainie.

Źródło:
www.cs.strazgraniczna.pl

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +