• naglowek waski

28.09.2012 r. - Wytyczno, 73. rocznica boju pod Wytycznem

W 73. rocznicę ostatniego boju zgrupowania gen. Orlik-Ruckemanna pod Kopcem Chwały odbyły się uroczystości upamiętniające heroiczne walki żołnierzy KOP z wojskami najeźdźczej Armii Czerwonej. W uroczystościach zorganizowanych przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej i Gminę Urszulin uczestniczyła delegacja SWPFG w składzie: W.Bocheński - prezes, M.Rubas, H.Kowal, J.Bocheński, W.Grobelski, T.Sak, K.Kupiński, P.Okulski, D.Szymanowski i M.Majewski.

W trakcie uroczystości prezes SWPFG wyróżnił Znakami Jubileuszowymi XX-Lecia SWPFg osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia. Znaki Złote otrzymali: A.Kotuła, W.Wójcik i J.Bocheński, a Znaki Srebrne: T.Sak, M.Kupisz, D.Kononiuk, B.Głosek, Z.Gustaw, T.Smyk i R.Kmieć. Przed południem w Nb.OSG w Chełmie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Bohaterów Formacji Granicznych, podczas której prezes SWPFG wyróżnił Złotymi Znakami Jubileuszowymi XX-Lecia SWPFG gen. bryg. SG Dominika Tracza, Komendanta Głównego SG, i gen. bryg. SG Jarosława Frączyka, Komendanta Nb.OSG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +