• naglowek waski

25.09.2012 r. - Warszawa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski dokonał w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dekoracji naszych kolegów Krzyżami Zasługi, przyznanymi postanowieniami Prezydenta RP za wieloletnią działalność w odkrywaniu plam historii oraz upamiętnianiu miejsc walk i męczeństwa żołnierzy polskich formacji granicznych we wrześniu 1939 r. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali członkowie SWPFG W.Bocheński - prezes, płk rez.SG K.Szczepański - wiceprezes, M.Rubas - skarbnik Zarządu i D.Szymanowski (b. prezes Stowarzyszenia "Wizna 1939"), a Brązowy Krzyż Zasługi sierż.szt.SG T.Sak (NOSG).

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +