• naglowek waski

25-27.05.2012 r. - Węgierska Górka, finał Konkursu

W dniu 26 maja br. w Węgierskiej Górce odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Sprawnościowego o Polskich Formacjach Granicznych trwającego od września 2011 roku. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych oraz Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki, działająca w imieniu Gminy Węgierska Górka. Jak zwykle w takich sytuacjach mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony Straży Granicznej, reprezentowanej tym razem przez Placówkę w Żywcu, oraz harcerzy z Hufca ZHP Węgierska Górka.

Patronat nad Konkursem objął Komendant Główny Straży Granicznej. I edycja Konkursu została zorganizowana dla upamiętnienia 20. rocznicy powstania Straży Granicznej (1991-2011) i 20. rocznicy powstania SWPFG (1992-2012), a jego celem była promocja celów i zadań służb granicznych Rzeczypospolitej Polskiej, rozwijanie zainteresowań historią Straży Granicznej II RP, Korpusu Ochrony Pogranicza, Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej III RP oraz upowszechnianie problematyki ochrony granic i obronności wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. W Węgierskiej Górce spotkało się dziewięć dwuosobowych Patroli Granicznych wystawionych przez Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach, Gimnazjum im. KOP w Bolesławcu n/Prosną, Gimnazjum im. Żołnierzy KOP w Hannie, Szkołę Podstawową w Węgierskiej Górce i Gimnazjum im. KOP w Wiżajnach. Forma Konkursu przewidywała połączenie gry terenowej z quizem historycznym. Przed południem odbyły się zawody terenowe z konkursami sprawnościowo-obronnymi (strzelanie z karabinka pneumatycznego, rzut atrapą granatu, przeprawa przez mostek linowy rozpięty nad wąwozem, orientowanie mapy, wyznaczanie azymutów, pytania z terenoznawstwa, rysowanie schematu trasy), a po obiedzie funkcjonariusze Placówki SG w Żywcu przeprowadzili pokazy sprzętu i tresury psa służbowego oraz pokazali młodzieży jak zabezpieczyć się przed zwykle groźnymi dla zdrowia i życia skutkami ataku psa. O godz. 16:00 rozpoczął się quiz, podczas którego uczestnicy Patroli musieli wykazać się wiedzą o KOP, SG II RP, WOP i współczesnej SG. O obronie Węgierskiej Górki we wrześniu 1939 roku opowiedział młodzieży uczestnik walk por. rez. Antoni Wolny, wiceprezes SWPFG. Już po kolacji młodzież zaprezentowała szkoły i regiony, z których przybyła. Były nie tylko prezentacje audiowizualne, ale także występy na scenie. Nad przebiegiem zawodów i oceną uczestników czuwało jury Konkursu w składzie: przewodniczący – Waldemar Bocheński, prezes SWPFG, wiceprzewodniczący – Piotr Tyrlik, wójt Gminy Węgierska Górka, wiceprzewodniczący – ppłk Sławomir Walczak, komendant Placówki SG w Żywcu, sekretarz – mjr rez. Zygmunt Kowalczyk, przew. Kom. Rew. SWPFG, reprezentujący Gabinet KG Policji – Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego, członek – Irena Lach, Dyrektor Szkoły Podst. w Węgierskiej Górce, członek – Paweł Okulski, skarbnik SWPFG. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło Gimnazjum im. KOP w Bolesławcu, drugie miejsce zajęło Gimnazjum im. KOP w Wiżajnach, a trzecie Szkoła Podstawowa z Węgierskiej Górki. Zawody odbywały się w przyjacielskiej atmosferze pomimo tego, że rywalizowano o wartościowe nagrody rzeczowe, w tym ufundowane przez prezesa SWPFG. Pomimo tego, że spotkanie trwało krótko (przyjazd 25.05., wyjazd 27.05.), młodzież zaprzyjaźniła się, wymieniano adresy. 27 maja odbyło się, w obecności wójta Gminy Węgierska Górka i jego zastępcy Mariana Kurowskiego, uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu. Uczestnicy Patroli odebrali puchary, statuetki, certyfikaty i dyplomy. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyła Wioletta Szyszkowska z Gimnazjum im. KOP w Wiżajnach, która otrzymała złoty medal, komputerek przenośny, album o górach i dyplom. Drugie miejsce zajął Karol Włodarczyk (srebrny medal, tablet Lenovo, dyplom i książka o najpiękniejszych zakątkach Polski), a trzecie Marcin Jokiej (brązowy medal, aparat cyfrowy Olympus serii Myu, dyplom i książka), obaj z Gimnazjum im. KOP w Bolesławcu. Tytuł strzelca wyborowego na rok 2012/2013, dyplom i książkę otrzymała Sylwia Szulc z Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach, która uzyskała rewelacyjny wynik w strzelaniu z karabinka pneumatycznego – 29 pkt na 30 możliwych. Współorganizator Konkursu, Pani Irena Lach, dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce, została wyróżniona przez prezesa SWPFG szablą oficerską wz. 21. Uczestnicy Patroli, którzy zajęli miejsca od 4 do 10 otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy podziękowania za udział w Konkursie. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali torby z materiałami promocyjnymi przekazanymi przez Komendę Główną Straży Granicznej, SWPFG i Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka. Przed wyjazdem z Węgierskiej Górki goście zwiedzili schron bojowy „Wedrowiec” oraz złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową mjr Kazimierza Czarkowskiego, dowódcy 1 baonu „Bezerezwecz” 2 pp KOP 1 BG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +