• naglowek waski

19.05.2012 r. – Kołobrzeg, Jubileusz XX-lecia SWPFG

W dniu 19.05.2012 r. z okazji jubileuszu XX-lecia SWPFG, w Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, odbyło się Sympozjum Naukowe p.t. „1992-2012 XX Lat Działalności Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Sympozjum poprzedziło otwarcie wystawy „Korpus Ochrony Pogranicza 1924 – 1939” przygotowanej przez Fundację Kresy – Syberia. Uczestników Sympozjum przywitał Paweł Pawłowski, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego oraz Tomasz Tamborski, Starosta Kołobrzeski.

W dowód uznania zasług na rzecz pielęgnowania i upamiętniania tradycji oraz miejsc walk i męczeństwa żołnierzy Formacji Granicznych postanowieniem z 18.04.2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wyróżnił Marię Rubas, Waldemara Bocheńskiego i Dariusza Szymanowskiego Srebrnymi Krzyżami Zasługi, a st. sierż. SG Tomasza Saka Brązowym Krzyżem Zasługi. Prezes SWPFG Waldemar Bocheński wręczył wyróżnionym miniaturki odznaczeń, a następnie odznaki przyznane przez Kapitułę i Zarząd Stowarzyszenia: Złoty Honorowy Jubileuszowy Znak Korpusu Ochrony Pogranicza otrzymał Adam Sikorski, a Honorowy Jubileuszowy Znak KOP otrzymali Bogusław Tomaszewski, Tomasz Sak i Marek Kalwejt, członek grupy rekonstrukcyjnej „24 Baon KOP Sejny”. Dużą Honorową Odznakę KOP” otrzymały instytucje: realizatorzy programu TVP Lublin Kronika Zwiadowców Historii „Było … nie minęło”, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Poprzedniego dnia podczas uroczystości XX-lecia COS SG w Koszalinie wyróżnienie to otrzymał także COS SG. Ponadto Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych przekazało do zbiorów muzealnych kopię głowicy znaku granicznego z granicy polsko – rumuńskiej okresu międzywojennego. Sympozjum Naukowemu przewodniczyli prof. dr hab. Bogusław Polak i ppłk SG dr Wojciech Grobelski, a referaty wygłosili: Waldemar Bocheński „Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych w latach 1992-2012”, ppłk SG dr Wojciech Grobelski „Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939”, mjr SG dr Piotr Kozłowski „Straż Graniczna II Rzeczypospolitej 1928-1939”, Aneta Hoffmann „Opis i prezentacja strony Stowarzyszenia Kresy – Syberia”, Barbara Skomiał „Eksponaty historyczne związane z ochroną granicy Polski w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu”, Dariusz Szymanowski „Poszukiwanie miejsc pochówku, ekshumacja i pogrzeb szczątków kpt. Władysława Raginisa”, Bogusław Tomaszewski „Charakterystyka znaków granicznych w dwudziestoleciu międzywojennym”, płk rez. SG Kajetan Szczepański „Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945-1991”, ppłk SG Jan Nikołajuk „Nowoczesna Straż Graniczna odpowiedzią na potrzeby Unii Europejskiej”, mjr SG Andrzej Klebeko „Wirtualne Muzeum Formacji Granicznych próbą nowoczesnego przedstawienia problematyki ochrony granic w latach 1918-2012”. Z okazji XX-lecia SWPFG, jeszcze przed rozpoczęciem Sympozjum i otwarciem wystawy KOP, na dziedzińcu MOP odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +