• naglowek waski

28.04.2012 r. - Strachosław, katyński Dąb Pamięci

Jak co roku, począwszy od 2008 r., kiedy posadzono tu Dąb Pamięci z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Forum Polskie z Chełma, Zespół Szkół w Strachosławiu uczcił patriotyczno-religijną uroczystością pamięć komisarza SG kpt. Józefa Bocheńskiego, zamordowanego w Katyniu 23.04.1940 r. oraz innych ofiar sowieckiej zbrodni wojennej na żołnierzach Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, funkcjonariuszach Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Straży Więziennej, ziemianach i innych przedstawicielach inteligencji.

Tegoroczną uroczystość rozpoczęła o godz. 9:30 Mszą św., poświęconą Ofiarom zbrodni z 1940 r. i kolejnej rocznicy święta 3 Maja 1791 r. Z tej okazji młodzież wystawiła dramę złożoną z wierszy, listów i pieśni, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą pamiątkową przy dębie katyńskim. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i młodzież szkolna, zaproszeni goście - przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji społecznych z Chełma, członkowie SWPFG kpt. rez. J.Bocheński, syn zamordowanego komisarza, i Waldemar Bocheński, wnuk, prezes SWPFG. Po wystąpieniu dyrektor mgr Alicji Nafalskiej i syna zamordowanego oficera, kpt. J.Bocheńskiego, prezes W.Bocheński, tego dnia występujący w mundurze phm. ZHP, przekazał gościom i uczniom szkoły 30 egz. Jednodniówki SWPFG nr 4. Ponadto podarował do biblioteki szkolnej książkę o zbrodni napisaną przez ś.p. Andrzeja Przewoźnika (zginął w 2010 r. katastrofie smoleńskiej), książkę D. Szymanowskiego o Wiźnie, kilkanaście komiksów przedstawiających kpt. Raginisa i obronę w 1939 r. odcinka "Wizna" oraz oprawioną fotografię oficerów SG w Komendzie Głównej, wśród których znajdował się zamordowany. Podniosłym momentem uroczystości było przekazanie, do katyńskich szkolnych zbiorów, relikwi sowieckiej zbrodni, dwóch guzików pochodzących z mundurów ofiar, odnalezionych w podcharkowskim lesie. Uroczystość zakończyło składanie autografów na folderach zatytułowanych "Słowo o kpt. J.Bocheńskim", jakie syn wydrukował w ponad 200 egz. i rozdał obecnym. Całość zakończył obiad dla gości, przeplatany informacjami o tym co się dzieje w Polsce, m. in. o profanowaniu grobów wojennych w Jaśliskach, ekshumacji na Górze Strękowej i pogrzebie żołnierskim szczątków kpt. Wł.Raginisa i por. St.Brykalskiego.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +