• naglowek waski

21.04.2012 r. - Brwinów, Dęby Pamięci

W Brwinowie posadzono cztery Dęby Pamięci poświęcone oficerom WP, żołnierzom września 1939 roku, pojmanym przez sowieckiego okupanta, uwięzionym i zamordowanym w 1940 roku strzałem w tył głowy nad dołami śmierci Katynia i Charkowa: kpt. St.Frentzelowi, mjr J.Kozłowskiemu, kpt. St.Dembeckiemu i kpt. E.Wolańskiemu. Uroczystości odbyły się z inicjatywy naszego członka, kpt. rez. J.Bocheńskiego, który wiosną biegłego roku przedstawił ideę Burmistrzowi Brwinowa i doprowadził do zawiązania komitetu organizacyjnego.

 Jeden dąb posadzono na terenie Zespołu Szkół Nr 1, a trzy dęby w ogrodzie parafii św. Floriana. Posadzone dęby posiadają certyfikaty z numerami 4196, 4197, 4199 i 4200, co oznacza, że przez ostatnie cztery lata uhonorowano blisko 20 % ofiar zbrodni katyńskiej.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +