• naglowek waski

19.04.2012 r. - Warszawa, KGSG - Wystawa 20. lat SWPFG

W tym roku mija 20. lat naszej działalności na rzecz odkrywania"zapomnianych" kart historii polskich formacji granicznych dwudziestolecia międzywojennego, upamiętniania miejsc walk i męczeństwa żołnierzy Straży Granicznej II RP i Korpusu Ochrony Pogranicza, oraz popularyzacji tradycjitych formacji. Z tej okazji w gmachu Komendy Głównej Straży Granicznej została otwarta wystawa fotogramów prezentujących naszą działalność.

Wystawę, w obecności z-cy Komendanta Głównego SG płka Tomasza Pesta i zaproszonych gości, otworzył prezes SWPFG Waldemar Bocheński. Po wystawie oprowadził gości kustosz, płk rez. SG Kajetan Szczepański, wiceprezes SWPFG, a następnie, już w siedzibie SWPFG, odbyło się spotkanie płka T.Pesta i funkcjonariuszy SG z członkami zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +