• naglowek waski

10.03.2012 r. – Podkowa Leśna, Zbiórka Harcerska Pokoleń

Nasz członek kpt. rez. Józef Bocheński spotkał się w Podkowie Leśnej z harcerską młodzieżą i opowiedział im o doli sierot po zamordowanych w Katyniu ojcach-oficerach, w tym o swoim losie. Opowiedział jak jego Ojciec walczył w 1939 r. na Podkarpaciu z drugim agresorem, tj. atakującą Polskę Slovenską Armadą "Bernolak" i ranieniu Ojca pod Muszyną oraz o transporcie do szpitala pod Równem na wschodnich terenach II RP.

Opowiedział o najściu Polski 17. września 1939 r. przez trzeciego agresora, którym była Czerwona Armia ZSRR i o wymordowaniu oficerów w 1940 r. przez NKWD ZSRR, w Katyniu, Charkowie i Twerze oraz o bestialskich mordach w więzieniach na tzw. zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi. Opowiadając o losie dzieci zamordowanych oficerów, wspomniał o wywózkach Polaków na Sybir i do Kazachstanu, o jego ucieczce nocami z Matką, w śniegach i mrozie do Polski, zajętej przez Niemców. Mówił skrótowo o Powstaniu Warszawskim i następnej ucieczce z konwoju do Durlagu w Pruszkowie i dalszej tułaczce oraz o spotkaniu harcerzy z biało-czerwonymi opaskami w Podkowie Leśnej 17 stycznia 1945 r., kiedy została zamieniona okupacja niemiecka na sowiecko-"polsko"-komunistyczną. Została omówiona postać żołnierza AK podharcmistrza Zygmunta Soboty - twórcy "Szarych Szeregów" i har cerstwa w Podkowie Leśnej oraz historia 101 MDH tamże, w której był zastępowym. On i inni harcerze tamtych lat, byli pytani przez młodzież harcerską z ZHP i ZHR o harcerstwo od 1945 do 1949 r. i o 1949 r., gdy komuniści unicestwili ruch harcerski po raz drugi.

There are no images available in the gallery.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +