• naglowek waski

17-20.01.2012 r. Szczecin / Kołobrzeg / Koszalin

W ASG w Szczecinie 17. stycznia odbyło się spotkanie robocze członków SWPFG z sympatykami i funkcjonariuszami Straży Granicznej, podczas którego powołano Komitet Organizacyjny Obchodów XX-Lecia SWPFG. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli Waldemar Bocheński (SWPFG), ppłk SG Wojciech Grobelski (COS SG Koszalin), Miłosz Filipowiak (SWPFG, ASG Szczecin), chor. szt. SG Edward Milewski (SWPFG, CSSG Kętrzyn), płk SG Jan Nikołajuk (SWPFG, Podl.OSG Białystok), mjr SG Artur Ochał (Plac. SG Szczecin), płk rez. SG Kajetan Szczepański (SWPFG), Dariusz Szymanowski (SWPFG), Bogusław Tomaszewski (SWPFG).

Podczas dyskusji powstał szkic programu obchodów rocznicowych, które wkomponowano w ramy rocznego planu pracy SWPFG. Ustalono, że główne uroczystości XX-lecia powstania SWPFG odbędą się w dniach 18-19.05.2012 r. w Koszalinie i Kołobrzegu, i będą towarzyszyły uroczystościom organizowanym przez Straż Graniczną z okazji XX-lecia COS SG. 20.stycznia odbyły się spotkania członków zespołu w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, a później w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, poświęcone organizacji planowanego na 19 maja br. „rocznicowego” sympozjum naukowego. Muzeum Oręża Polskiego reprezentowały kustosz Barbara Skomiał i specjalista ds. marketingu i promocji Malwina Markiewicz, a COS SG płk SG Jarosław Suszek, zastępca komendanta ds. dydaktycznych.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +