• naglowek waski

16.05.2011 r. - Warszawa, Komenda Główna Straży Granicznej

W Sali Kolumnowej Komendy Głównej SG w Warszawie 16.05.2011 r. z okazji XX-lecia SG odbyła się uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń. Odznaczeniami wyróżniono m.in. członków SWPFG: Józefa Bocheńskiego – Złotym Krzyżem Zasługi RP za wieloletnią działalność społeczną, w tym dla upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej, Kajetana Szczepańskiego – Srebrnym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Adama Kotułę i Antoniego Wolnego (obaj byli żołnierzami Września 1939 roku) oraz Waldemara Bocheńskiego – Brązowymi Medalami za Zasługi dla Straży Granicznej. Odznaczenia wręczali Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA, i gen. bryg. SG Leszek Elas, Komendant Główny SG. W imieniu odznaczonych głos zabrał J.Bocheński. Występując wraz z żoną przed szereg wyróżnionych podziękował za przyznane krzyże i medale, a Komendantowi Głównemu przekazał niewielki upominek od Stowarzyszenia oraz kilka egzemplarzy własnych opracowań. Fotografie z uroczystości otrzymano z KG SG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +