• naglowek waski

28.04.2011 r. - Warszawa, siedziba SWPFG

Ponownie gościliśmy w siedzibie SWPFG naszego rodaka, gościa z Ukrainy udającego się do Watykanu na uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II, phm Aleksandra Radicę, komendanta Hufca „Wołyń” i dyrektora Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wspólnym wyjeździe harcerzy z Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy na uroczystości beatyfikacyjne, i o najbliższych zamierzeniach Hufca „Wołyń”. Harcerze planują utworzenie w starym budynku szkoły w Tynnem izby pamięci, poświęconej wspólnej historii obu narodów, w tym Korpusowi Ochrony Pogranicza i walkom żołnierzy kompanii fortecznej baonu „Sarny” na pozycji „Tynne”, oraz pomieszczenia „gościnnego”, w którym można by było przenocować odwiedzających ich gości. Niedawno odnaleziono resztki przedwojennego sztandaru Hufca, na podstawie których w Polsce odtwarzany jest sztandar. Uroczystość nadania nowego sztandaru planowana jest na 17.09.2011 r. W trakcie spotkania prezes Zarządu SWPFG wręczył dh A. Radicy legitymację członka Stowarzyszenia. Przekazano również kilkanaście egz. nr 16 (22-28.04.2011) Kuriera Południowego, w którym opisano wizytę młodzieży ze szkoły w Zdołbunowie w pruszkowskim Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +