• naglowek waski

05.03.2011 r. - Jasło, wręczenie sztandaru 139 DH

W dwudziestą rocznicę powstania 139 DH im. płk Leopolda Lisa - Kuli, działającej przy Zespole Szkól nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Jaśle, Drużyna otrzymała sztandar. Drużyna ta współpracowała ze SWPFG we wszystkich organizowanych na Podkarpaciu uroczystościach, m.in. w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Komendy Obwodu Jasło Straży Granicznej (15.09.2009), w uroczystości nadania imienia strz. K.Mazurczaka mostowi na rzece Ropie k/Jasła (22.09.2010). W tej podniosłej uroczystości uczestniczyła delegacja SWPFG w składzie: Krystyna i Józef Bocheńscy oraz Paweł Okulski – skarbnik Zarządu. 139 DH została wcześniej odznaczona medalem „Pro Memoria”, za zasługi i patriotyczną działalność (patrz również: notka z 14.05.2010: Jasło, 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej). Dwa dni później delegacja była serdecznie przyjęta przez wójta Gminy Jasło p. S.Pankiewicza, któremu J.Bocheński, autor, wręczył pamiątkowy album „Przywracanie Pamięci” (album II), a następnego dnia została przyjęta przez burmistrza Jasła p. A.Czerneckiego, który otrzymał pamiątkowy album „Przywracanie Pamięci” (album I). Podczas spotkań z Władzami Miasta i Gminy Jasło omówiono propozycje dalszej wspólnej działalności na Podkarpaciu.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +