• naglowek waski

24.11.2010 r. Komenda Główna Straży Granicznej

W dniu dzisiejszym Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGSG płk SG K. Gawęda, korzystając z dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej zaprosił prezesa Zarządu W. Bocheńskiego i wiceprezesa płk K. Szczepańskiego do współpracy nad projektem "Wirtualnego muzeum polskich formacji granicznych".

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +