• naglowek waski

20.10.2010 r. - Dęby Pamięci w Bolesławcu

Pierwszego września 1939 r. szwadrony 1 Pułku Kawalerii KOP rozpoczęły swój szlak bojowy odpierając niemieckie uderzenie w rejonie Kępna, Wieruszowa, Bolesławca i Wielunia. Płk Feliks Kopeć (d-ca pułku) i ppor. Czesław Nosko dostali się do niewoli sowieckiej po 17.09.1939 r. i zostali zamordowani przez NKWD. 20.10.2010 r. na terenie Zespołu Szkół w Bolesławcu odbyła się uroczystość posadzenia Dębów Pamięci obu Bohaterom.

W uroczystości organizowanej przez dyrektora Zespołu Szkół Karola Grelę, wzięły udział władze gminy i powiatu, syn i rodzina płk Kopcia, nauczyciele i młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum, członkowie SWPFG oraz Orkiestra Reprezentacyjna i Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Dąb Pamięci płk Feliksa Kopcia posadził syn Józef, a Dąb Pamięci por. Czesława Nosko posadził Waldemar Bocheński, prezes SWPFG, któremu towarzyszył ojciec, syn komisarza Straży Granicznej zamordowanego w Katyniu. Młodzież Zespołu Szkół złożyła ślubowanie. W Zespole Szkół w Bolesławcu, który 1.09.2011 r. otrzyma imię Korpusu Ochrony Pogranicza, została otwarta okolicznościowa wystawa, podczas której Krzysztof Romańczyk, współautor, zaprezentował książkę "1 Pułk Kawalerii KOP w wojnie obronnej 1939 roku".

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +