• naglowek waski

15.10.2010 r. - imię Armii Krajowej dla Zespołu Szkół w Niecieczy

Członkowie Zarządu SWPFG, Paweł Okulski i Józef Pluta uczestniczyli w podniosłej uroczystości w Niecieczy związanej z poświęceniem sztandaru i nadaniem Publicznemu Katolickiemu Zespołowi Szkół i Przedszkoli imienia Armii Krajowej. Mszę św. celebrował ks. biskup dr Wiesław Lechowicz. Podczas uroczystości gość honorowy, płk. rez. Zdzisław Baszak, żołnierz 16 pp w wojnie obronnej 1939 r., a później żołnierz AK Inspektoratu Tarnów, uczestnik operacji III Most 25/26.07.1944 r., został odznaczony przyznanym przez Kapitułę Stowarzyszenia Honorowym Znakiem Jubileuszowym KOP.

Operacja III Most polegała na przekazaniu aliantom na lądowisku polowym "Motyl", zlokalizowanym między miejscowościami Wał-Ruda i Jadowniki Mokre, przechwyconej rakiety V-2 oraz dokumentacji broni opracowanej przez polskich inżynierów.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +