• naglowek waski

10-11.09.2010 r. - Konferencja naukowa w Twierdzy Osowiec

W Twierdzy Osowiec odbyła się dwudniowa konferencja naukowa p.t. "Zabytki czasu minionego bogactwem teraźniejszości - Militaria wśród wartości kulturowo-przyrodniczych regionu, kraju i zjednoczonej Europy" zorganizowana przez Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne przy współpracy Jednostki Wojskowej 1106. Celem konferencji było omówienie stanu ochrony i opieki nad zabytkowymi militariami w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych.

Podczas wieczornego spotkania plecerowego odbyła się prezentacja Grup Rekonstrukcji Historycznej: Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego i CSP KOP w Osowcu. W konferencji uczestniczył prezes Zarządu SWPFG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +