• naglowek waski

31.08-2.09.2010 r. - Walne Zebranie Sprawozdawcze w Węgierskiej Górce

W dniach 31.08.-2.09.2010 r., w 71. rocznicę walk żołnierzy baonu KOP „Berezwecz”, ON i Straży Granicznej w obronie Rzeczypospolitej, odbyło się w Węgierskiej Górce, malowniczo położonej miejscowości Beskidu Żywieckiego, coroczne spotkanie członków naszego Stowarzyszenia. Niestety, anomalia pogodowe ciągły deszcz i powódź jaka nawiedziła Gminę Węgierska Górka w dniach 31.08./1.09., tegoroczne uroczystości rocznicowe odbyły się w zakresie ograniczonym do Mszy Św. w kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie i krótkiego spotkania w Hali Sportowej w Węgierskiej Górce.

Podczas uroczystości za dokonania upamiętniające polskie formacje graniczne odznaczono Honorowym Jubileuszowym Znakiem KOP: ks. S. Bogacza, proboszcza, dziekana parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie, kpr. KOP M. Zańko, żołnierza baonu „Berezwecz”, obrońcę Węgierskiej Górki w 1939 r. i P. Okulskiego, członka Zarządu SWPFG. 1.09. odbyło się jak co roku Walne Zebranie Sprawozdawcze SWPFG. Jego uczestnicy wysłuchali sprawozdań: Zarządu z ostatniego roku działalności, przedstawionego przez Wiceprezesa Zarządu Waldemara Bocheńskiego, oraz Komisji Rewizyjnej, odczytanego przez Przewodniczącego KR mjr Zygmunta Kowalczyka. Po dyskusji nad materiałami przedstawionymi w sprawozdaniach WZS udzieliło absolutorium Zarządowi, po czym, w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną śmiercią Prezesa Zarządu Mirosława J. Rubasa i Członka Zarządu Edwarda Kałużnego oraz odejściem z pracy w Zarządzie Kol. Barbary Tarkowskiej (30% składu Zarządu), WZS dokonało wyborów uzupełniających do dziesięcioosobowego składu Zarządu. WZS podjęło Uchwałę o wysokości rocznej składki członkowskiej, począwszy od 2011 roku, ustalając ją w wysokości 50,- zł. Po WZS odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +