• naglowek waski

16.05.2010 r. - Stanowisko - Berżniki - Sejny

Uroczystość upamiętniająca mord żołnierzy KOP przez wojska sowieckie 24.09.1939 r. składała się z trzech bloków. Pierwszy obejmował Mszę Św. i uroczyste odsłonięcie obelisku w m. Stanowisko, drugi poświęcenie zbiorowej mogiły żołnierzy KOP na cmentarzu parafialnym w Berżnikach, a trzeci otwarcie "Sali Tradycji Służb Granicznych" w Muzeum Ziemi Sejneńskiej.

Podczas uroczystości w Stanowisku za dokonania upamiętniające KOP odznaczono Honorowym Jubileuszowym Znakiem KOP proboszcza parafii rzymsko-katolickiej w Berżnikach i prezesa Koła Nr 14 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +