• naglowek waski

14.05.2010 r. - Jasło, 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej

14.05.2010 r. w Jaśle na terenie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 odbyła się kolejna uroczystość w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Uroczystość rozpoczął montaż słowno-muzyczny „Pamiętamy …” Po przejściu uczestników na plac przed budynkiem szkoły odbyło się uroczyste odsłonięcie Obelisku Ofiar Katynia, Charkowa i Tweru, którego dokonali A. Zajdel-Kijowska (dyrektor ZSM Nr 3), p. Dybaś (przewodniczący RM Jasła), M. Kurowska (burmistrz Jasła) i P. Okulski (członek Zarządu SWPFG).

W uroczystości uczestniczyli, oprócz władz miasta i grona pedagogicznego i młodzieży ZSM, zaproszeni goście, wśród których byli członkowie rodzin ofiar z całej Polski oraz marszałek województwa podkarpackiego B. Rzońca. Myśl zasadzenia w Jaśle większej liczby Dębów Katyńskich przedstawił J. Bocheński (SWPFG). Miało to miejsce 1.09.2008 r. na spotkaniu inauguracyjnym w UM społecznego komitetu obchodów 70. rocznicy walk żołnierzy Straży Granicznej Obwodu Jasło. Jesienią 2009 r. z inicjatywą uhonorowania większej grupy zamordowanych polskich oficerów, urodzonych w Jaśle lub związanych z miastem, wystąpili A. Zajdel-Kijowska i hm W. Hap, drużynowy 139 DH „Lisy”. W organizacji zamierzenia uczestniczył bardzo aktywnie nasz przedstawiciel P. Okulski. Szesnaście Dębów Pamięci poświęcono: mjr A. Irzyńskiemu, kpt. M. Burbelce, kpt. A. Gabryszewskiemu-Buławie, kpt. E. Młodeckiemu, mjr A. Olbrychtowiczowi, por. Z. Sukiennikowi, kpt. E. Sussmanowi, por. L. Szostkiewiczowi, asp. SW A. Rybie, kpt. M. Kornelli, mjr L. Mendysowi, kpt. S. Miętusowi, por. A. Oberlanderowi, mjr nkom. SG J. Bocheńskiemu, ppłk insp. SG E. Okulskiemu i mjr S. Sasze.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +