• naglowek waski

06.05.2010 r. - Dąb Pamięci w Piwnicznej-Zdrój

Na Starym Cmentarzu w Piwnicznej-Zdrój odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci komisarzowi SG Mieczysławowi Padołowi, ur. 16.10.1907 r. w Nowym Sączu, żołnierzowi broniącemu ojczyzny we wrześniu 1939 r., pojmanemu po 17.09.1939 r. na terytorium Rzeczypospolitej przez Armię Czerwoną i osadzonemu w obozie jenieckim w Ostaszkowie, zamordowanemu przez NKWD-owskich oprawców strzałem w tył głowy w Kalininie (Twerze) w kwietniu 1940 r., spoczywającemu w dole śmierci w Miednoje.

Uroczystość odbyła się z inicjatywy burmistrza Piwnicznej E. Bogaczyka, p. J. Janur i A. Kulig – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej i SWPFG. Po powitaniu gości i odczytaniu życiorysu Bohatera, młodzież szkolna przedstawiła w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Stary Cmentarz, gdzie posadzono Dąb Pamięci i odsłonięto obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą komisarzowi. Apel poległych poprowadził st. chor. szt. SG J. Szabla. Uroczystość zorganizowana przez miejscowe władze odbyła się przy wsparciu SWPFG, partnera Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Katyń ... ocalić od zapomnienia", prowadzonego przez Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie. SWPFG reprezentowali w uroczystości K. i J. Bocheńscy i P. Okulski, członek Zarządu, który przekazał p. A. Kulig certyfikat Dębu Pamięci, podpisany jeszcze przez tragicznie zmarłego 10.04.2010 r. w Smoleńsku o. J. Jońca, oraz odczytał list wiceprezesa SWPFG. W uroczystości uczestniczyli m.in. mieszkańcy gminy Piwniczna, młodzież szkolna z IV Nowosądecką Drużyną Harcerską „Żar”, płk W. Wołoch, z-ca k-dta Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu, ppłk J. Sowa, k-dt placówki SG w piwnicznej, ks. prob. K. Czech. Posterunek honorowy wystawił KOSG w Nowym Sączu. Opiekę nad Miejscem Pamięci objęła młodzież Szkoły Podstawowej Nr 1.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +