• naglowek waski

23.04.2010 r. - Dąb Pamięci w Strachosławiu

W Gimnazjum Publicznym w Strachosławiu k/Chełma w 2008 r. został posadzony Dąb Pamięci komisarza Straży Granicznej Józefa Bocheńskiego, Syna Ziemi Chełmskiej. Komisarz Bocheński, kpt. rez. WP, ranny podczas walk 5.09.1939 r. ze Słowakami pod Muszyną został przewieziony do szpitala polowego pod Równem. Tam, przebywając na terytorium Rzeczypospolitej, został aresztowany i osadzony w obozie w Kozielsku. 23.04.1940 r. został zastrzelony w Katyniu przez NKWD. Pośmiertnie został awansowany w 2007 r. do stopnia majora WP i nadkomisarza SG.

W 70. rocznicę Jego męczeńskiej śmierci odbyła się patriotyczna uroczystość w Gimnazjum w Strachosławiu. W patriotycznej uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele kuratorium oświaty, władz samorządowych gminy Kamień i powiatu chełmskiego, organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenia "Forum Polskie", dyrektorzy Szkół i grono pedagogiczne młodzież szkolna, rodzina zamordowanego oficera i członkowie Zarządu SWPFG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +