• naglowek waski

16.04.2010 r. - Wizna - Tykocin

Na uroczystości odsłonięcia obelisku katyńskiego i posadzenia Dębów Pamięci w Twierdzy Osowiec wyjechaliśmy z Warszawy w składzie: J. i W. Bocheńscy, J. Czapiewski, J. Domosławski, płk A. Mackiewicz, P. Okulski, D. Szymanowski, Z. Żuk i p. Filipczak (kierowca SG). W drodze do Osowca zajechaliśmy na Górę Strękową, miejsce dowodzenia przez kpt. Wł. Raginisa odcinkiem "Wizna" bronionym przez baonu forteczny KOP "Sarny". Po pozycji oprowadził nas D. Szymanowski, prezes Stowarzyszenia "Wizna 1939".

Po zakończeniu uroczystości w Osowcu zajechaliśmy do Tykocina, gdzie p. Jacek Nazarko, przedsiębiorca z Białegostoku, oprowadził nas po odbudowywanej przez siebie dawnej rezydencji królewskiej - zamku tykockiego. Zamek został wzniesiony w XV wieku przez wojewodę M. Gosztołda, później był rozbudowany przez króla Zygmunta Augusta. Na tym zamku w 1705 r. król August II Mocny ustanowił Order Orła Białego, najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +