• naglowek waski

16.04.2010 r. - Dęby Pamięci w Twierdzy Osowiec

Patriotyczna uroczystość sadzenia Dębów Pamięci dedykowanych oficerom Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu, zamordowanym w 1940 r. w Katyniu przez sowieckie NKWD: mjr H. Szurleji, kpt. Sz. Kacperkowi, kpt. A. Jarosińskiemu, por. F. Majchrzakowi, por. J. Sidorczukowi, por. S. Dąbrowskiemu, por. E. Diemowi, por. J. Witkiewiczowi, por. S. Krzyżanowskiemu, por. W. Machniakowi. Sadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poprzedziła polowa Msza Św. Dąb Pamięci por. Edmunda Diema posadził wiceprezes Zarządu SWPFG.

W trakcie uroczystości Kapituła Honorowego Jubileuszowego Znaku KOP nadała Znaki Honorowe KOP za wkład wniesiony w pielęgnowanie tradycji formacji, wyróżniając w ten sposób D. Szymanowskiego, prezesa Stowarzyszenia "Wizna 1939", M. Woronę, prezesa Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego, W. Bocheńskiego, wiceprezesa SWPFG. Uroczystość w Osowcu odbywała się w cieniu sobotniej tragedii narodowej, w której Katyń znowu, po siedemdziesięciu latach, zebrał kolejne krwawe żniwo elity polskiej.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +