• naglowek waski

19.03.2010 r. - Otwarcie Wystawy Katyńskiej

W Muzeum Okręgowym w Jaśle została otwarta Wystawa Katyńska. Wystawa obejmuje Jaślan, żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Obrony Narodowej i Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, zamordowanych w 1940 r. przez sowieckie NKWD. Na nieludzkiej ziemi zostali zgładzeni m.in. trzej ostatni komendanci Obwodu Straży Granicznej Jasło.

Muzeum zorganizowało wystawę w oparciu o zbiory własne oraz pamiątki lub zbiory udostępnione przez organizacje i rodziny poległych. Część pamiątek udostępnili Muzeum członkowie naszego Stowarzyszenia, Paweł Okulski, Józef i Waldemar Bocheńscy. Do Jasła przyjechali członkowie rodzin ofiar zbrodni katyńskiej z całego kraju. Nie zabrakło członków SWPFG, w tym wiceprezesa Zarządu. Po zakończeniu części oficjalnej i zwiedzania ekspozycji przybyli goście spotkali się na uroczystej kolacji z burmistrz Jasła Panią Marią Kurowską.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +