• naglowek waski

19.02.2010 r. - Wizna

Wiceprzewodniczący SWPFG W. Bocheński, przebywający w Wiźnie na zaproszenie Stowarzyszenia "Wizna 1939", wygłosił w Gminnym Ośrodku Kultury referat poświęcony Korpusowi Ochrony Pogranicza. Referat był przygotowany przez prezesa M. Rubasa, jednak zły stan zdrowia uniemożliwił mu wyjazd do Wizny.

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +