• naglowek waski

27.01.2010 r. - Konferencja naukowa w Archiwum SG w Szczecinie

Podczas konferencji referat p.t. "Udział Straży Granicznej w Siłach Zbrojnych II RP" wygłosił wiceprezes SWPFG W. Bocheński, który przekazał do zbiorów ASG żeliwny znak RP ze słupa z granicy polsko-sowieckiej.

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +