• naglowek waski

24.11.2009 r. - Konferencja naukowa w Muszynie

Konferencja naukowa "Straż Graniczna 1928-1939 w ochronie karpackiej granicy Rzeczypospolitej" zorganizowana przez A. Gancarza, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Muszynie, W. Bocheńskiego, wiceprezesa Zarządu SWPFG, i Panią Prezes Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego JAGA Sp. z o.o., pod Honorowym Patronatem burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i przewodnictwem prof. K. Przybosia (UJ).

Słowo wstępne poświęcone służbie granicznej w wojsku II RP wygłosił M. J. Rubas, prezes SWPFG. Kolejne referaty przedstawili J. Bocheński (SWPFG Warszawa) "O potrzebie dokonania syntezy badań nad historią walk żołnierzy SG II RP we wrześniu 1939 r.", B. Tomaszewski (SWPFG Szczecin) "Granica państwowa II RP - przebieg i oznakowanie", mjr dr P. Kozłowski (BOSG Przemyśl) "Małopolski Inspektorat Okręgowy SG 1928-1939", W. Bocheński (SWPFG Warszawa) "Udział SG w Siłach Zbrojnych RP - walki komisariatów Obwodu Jasło jako jednostek pierwszej linii obrony armii Karpaty", A. Sulik (SWPFG Kowel) "Poszukiwania grobów polskich żołnierzy zamordowanych przez agresora sowieckiego na Kresach Wschodnich". Bardzo interesujący referat "Muszyna - miasto pogranicza, historia ochrony granicy" przygotowały i przedstawiły uczennice Gimnazjum Publicznego w Muszynie. W konferencji uczestniczyli burmistrzowie Muszyny i Piwnicznej-Zdrój, przedstawiciele placówek kulturalno-oświatowych i nauczyciele z Muszyny, funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza i Piwnicznej, przedstawiciel kuratorium oświaty, uczniowie gimnazjum muszyńskiego, delegacja SWPFG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +