• naglowek waski

28.10.2009 r. – Warszawa, Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”

Por. rez. Konstanty Girjatowicz, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, mieszkający obecnie w DPS „Budowlani” w Warszawie, z wniosku Zarządu SWPFG został odznaczony przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem Pro Memoria. Ze względu na stan zdrowia Kol. Girjatowicz nie mógł przybyć zarówno na uroczystości rocznicowe w Węgierskiej Górce, jak i Wytycznie, gdzie jego koledzy odebrali przyznane odznaczenia. Podczas skromnej uroczystości w DPS por. rez. K. Girjatowiczowi wręczyli przyznane odznaczenie sekretarz Zarządu J.Czapiewski i wiceprezes Zarządu SWPFG W.Bocheński.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +