• naglowek waski

03.10.2009 r. - Tynne nad Słuczem (Ukraina)

Uroczystość na Łysej Górze k/Tynnego nad Słuczem, na granicy II RP, w 70. rocznicę walk 4 kompanii baonu KOP "Sarny", pod dowództwem ppor. Bołbota, z oddziałami sowieckiej 60 dywizji strzeleckiej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu RP w Łucku z konsulem, władze gminy Tynne, młodzież szkolna, harcerze Hufca Wołyń z hm A. Radicą, delegacja SWPFG i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Po uroczystości zwiedziliśmy schrony pozycji fortecznej, spotkaliśmy się z harcerzami, zostaliśmy podjęci obiadem przez władze gminy i uczestniczyliśmy w spotkaniu z młodzieżą ukraińską i polską, która zaprezentowała nam wspólną polsko-ukraińską historię tej ziemi.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +