• naglowek waski

26.09.2009 r. - Wytyczno, 70. rocznica KOP

W 70. rocznicę ostatniego boju Korpusu Ochrony Pogranicza broniącego Rzeczypospolitej przed najazdem wojsk sowieckich, jak co roku spotkaliśmy się na patriotycznej uroczystości w Wytycznie. SWPFG wyróżniło kilku weteranów walk i osoby pielęgnujące tradycje poprzez nadanie Honorowych Jubileuszowych Znaków KOP.

Z wielkim zainteresowaniem uczestników uroczystości spotkała się rekonstrukcja finałowych walk w wykonaniu uczestników grup rekonstrukcji historycznej przybyłych z całego kraju.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +