• naglowek waski

15.09.2009 r. - 70. rocznica walk żołnierzy SG, Jasło

W Jaśle w latach 1931-1939 funkcjonował Inspektorat Graniczny SG Jasło, który pełnił funkcję porównywalną z dzisiejszym Karpackim Oddziałem SG. W latach 1937-1939 sztab Inspektoratu mieścił się w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 4, domu wynajętym przez Ministerstwo Skarbu od Anny i Tadeusza Dzikowskich. W 1938 r. Inspektorat został przemianowany w Komendę Obwodu SG. Ostatnimi k-dtami Obwodu byli: nadkom. Z. Ruciński (do 17.07.1939 r.), nadkom. E. okulski (od 17.07.1939 r.), a z-cą k-dta komisarz J. Bocheński.

W dniach 1.09.-5.09.1939 r. kompanie obwodu Jasło o kryptonimach komisariatów Rytro, Krynica, Uście Ruskie, Krempna i Jaśliska, wraz z plutonami wzmocnienia, kompaniami baonów ON i samodzielnego baonu KOP "Żytyń" stanowiły główną linię obrony granicznej formowanej od połowy lipca 1939 r. armii "Karpaty" gen. bryg. K. Fabrycego. Na tym odcinku nastąpiło uderzenie dwóch dywizji piechoty i pułku zmotoryzowanego slovenskej poĺnej armády o kryptonimie "Bernolák", pod dowództwem gen. F. Čatloša. Jakkolwiek oddziały słowackie były liczniejsze i silniej uzbrojone (artyleria, broń pancerna) od słabej armii "Karpaty", to dopiero po uderzeniu niemieckich dywizji górskich oddziały polskie zaczęły być spychane w kierunku Wołynia. Tam oficerowie Obwodu Jasło dostali się do niewoli sowieckiej i dzieląc los dowódcy GO "Jasło", pojmanych oficerów i podoficerów KOP, funkcjonariuszy Policji Państwowej, zostali zamordowani w kwietniu 1940 r. przez NKWD. O wydarzeniach tych przypomina tablica pamiątkowa ufundowana przez rodziny Okulskich i Bocheńskich oraz SWPFG, odsłonięta w 70. rocznicę walk żołnierzy SG z wojskami słowacko-niemieckimi. Z tej okazji w Jaśle 15.09.2009 r. odbyła się konferencja naukowa oraz uroczysta Msza Św., po której uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta pod budynek b. Komendy Obwodu SG, gdzie odbyła się główna część uroczystości. W uroczystości, nad którą w ostatniej fazie organizacji przyjęli patronat wicestarosta jasielski T. Lechowski, burmistrz Jasła Maria Kurowska i wiceprezes SWPFG Waldemar Bocheński, przy wsparciu posła na Sejm RP Piotra Babinetza, wzięła udział Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +